Logo


Orar 2017-2018

A fost publicat orarul pe anul scolar 2017-2018: Orar 2017-2018

Poze de la Festivitatea de absolvire clasele a XII-a 2017

Poza

Declaratie de avere si Interese director/director adjunct


Declaratie de avere si Interese_director


Declaratie de avere si Interese_director_adjunct

Oferta educațională 2017-2018

Oferta educationala 2017-2018

Înscrierea în învăţământul preşcolar 2017-2018

În vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani se derulează, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2017-2018, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi.
Reînscrierile se vor desfăşura în perioada  8 – 19 mai, iar înscrierile în două etape:  22 mai – 16 iunie, respectiv 26 iunie – 28 iulie.
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

Hotărâri ale consiliului de administrație pe luna februarie 2017

Hotărâri ale consiliului de administrație pe februarie 2017:

hotarari_02_2017

Înscriere în învățământul primar

Detalii despre înscrierea în învățământul primar 2017 găsiți apăsând pe butonul de mai jos:
inscriere_0

Orar 2016-2017

A fost publicat orarul pe anul scolar 2016-2017: Orar 2016-2017

Anunț concurs

anunt-concurs

Proiect Erasmus+

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 NUȘFALĂU în calitate de coordonator al
proiectului, a încheiat un Acord de constituire a Consorțiului Național VET de mobilități cu LICEUL TEHNOLOGIC “IOAN OSSIAN” ȘIMLEUL SILVANIEI și cu LICEUL TEHNOLOGIC “CSEREY – GOGA” CRASNA, pentru a accesa fonduri europene prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1(KA-1), Mobilitate pentru cursanți din domeniul educației și formării profesionale (VET) și au convenit să organizeze proiectul în conformitate cu principiile și criteriile stabilite în Carta europeană a calității pentru mobilitate.

Detalii:
proiect-erasmus